Galerij

Coaching

Deze slideshow vereist JavaScript.

Annemieke van der Gronden is bij het ZRCN de coordinator Persoonlijke Ontwikkeling. Ze begeleidt de coaches van het centrum en veel van de vrijwilligers. De foto’s bij dit verhaal zijn gemaakt bij een bijeenkomst voor coaches georganiseerd door Annemieke.

Er zijn op het moment 11 coaches bij het ZRN. De coaches werken als vrijwilliger. Ze hebben ieder een andere achtergrond en werkervaring. Dat is handig, want bij het ZRCN komen mensen binnen met alle mogelijke verschillende vragen. Als mensen gebruik willen maken van coaching, wordt een coach uitgezocht die zo goed mogelijk bij de vraag van de deelnemer aansluit.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De coaching is meestal een op een. Soms richt de coaching zich vooral op grip krijgen, soms op zelfregie. De coaches maken daarbij regelmatig gebruik van een methodiek die Annemieke voor een deel zelf ontworpen heeft. In de bijeenkomst voor coaches worden onderdelen uit die methodiek besproken en in groepjes uitgeprobeerd of geoefend.

Deze slideshow vereist JavaScript.

In de bijeenkomst voor coaches worden ook zaken besproken die coaches niet zo makkelijk vinden. Hoe ga je er als coach mee om als iemand na een paar keer niet meer komt, maar ook niets meer laat weten? Hoe bied je iemand tijdens de coaching een soort van houvast, bijvoorbeeld door het samen maken en bijhouden van een portfolio?

Deze slideshow vereist JavaScript.

Regelmatig voelen Annemieke en de coaches zich overweldigd door de verhalen die ze horen van mensen die in het centrum komen. Sommigen vertellen over problemen die zo fors zijn dat je ze vaak niet zomaar kunt oplossen. Het ZRCN is geen hulpverlener. De taak van het ZRCN is te proberen mensen op weg te helpen bijvoorbeeld door middel van coaching en cursussen.  Het lukt mensen inderdaad soms om zelf dingen te veranderen, en de regie in eigen handen te nemen. Maar niet alles wordt een successtory.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Het ZRCN biedt naast coaching ook cursussen aan. Daar kunnen deelnemers samen met andere mensen dezelfde dingen leren. Bijvoorbeeld in de cursus Jezelf Presenteren: hoe vertel je aan anderen(steeds maar weer opnieuw) dat je een beperking hebt. Op de website van het ZRCN staat altijd een overzicht van de actuele cursussen.

Deze slideshow vereist JavaScript.