Welkom

Welkom op deze fotosite van het Zelfregiecentrum Nijmegen (ZRCN) .

Het Zelfregiecentrum Nijmegen heeft een eigen site met informatie over alles wat het Zelfregiecentrum organiseert en onderneemt. Die site vind je hier

Op dit blog staat  een fotoverhaal, dat over een deel van het ZRCN gemaakt is door Ineke Janssen 

Acht zomerweken mocht ik  kijken bij verschillende projecten en activiteiten van het Zelfregiecentrum. De volgende onderwerpen heb ik in die periode  wat verder kunnen uitlichten:

  • Bij het onderwerp ‘Ontmoeting‘  heb ik een warme groep mensen ontmoet en genoten van de activiteiten die ik bijwoonde. Wat een liefde en inzet zag ik bij de medewerkers en vrijwilligers en wat een enthousiasme en vreugde zag ik bij de deelnemers.
  • Bij het onderdeel ‘Inzetten eigen ervaring’ ben ik diep onder de indruk geraakt van het ijzeren doorzettingsvermogen waarmee Bianca haar gastcolleges met haar team gastdocenten organiseert en ik vond het een voorrecht om bij een aantal daarvan aanwezig te mogen zijn.
  • Bij het onderdeel ‘Belangenbehartiging’  vond ik de ervaringstocht  met zeer geinteresseerde  gemeentemedewerkers zeer leerzaam. Maar ook de gesprekken met de mensen van Onderling Sterk en van de Denktank WMO waren mijns inziens de moeite waard. 

Andere onderwerpen  zijn niet of amper aan bod gekomen.  Het werken aan de fotoverhalen is behoorlijk tijdrovend en bovendien is niet elk onderwerp even makkelijk om zo maar even snel in beeld te brengen.

 


 

De foto’s op dit blog zijn gemaakt met toestemming van iedereen die op de foto staat en zullen niet voor andere doelen dan dit blog gebruikt worden.

Ook als vooraf toestemming is verleend om een foto te maken voor dit beeldverhaal, kan iemand altijd nog achteraf bezwaar maken tegen het vertonen van een bepaalde foto op deze site. Men kan dit melden via het contactformulier van deze site. De foto wordt dan verwijderd.